Tử vi tuổi Dần năm 2015Tuổi Dần gồm : Giáp Dần , Bính Dần , Mậu Dần , Canh DầnNhâm Dần. Người tuổi Dần nhiệt tình, thẳng thắn, mạnh dạn, lạc quan, khảng khái, sức lực dồi dào, tình cảm phong phú. Cá tính mạnh mẽ, đôi khi độc đoán chuyên quyền. Người tuổi Dần ưa mạo hiểm, hơn nữa kiên định khó lay chuyển. Họ có niềm tin mạnh mẽ, dễ được người khác tin tưỏng, họ không thích phục tùng người khác, thậm chí cả đời không chịu sự bó buộc. Dù gặp khó khăn gì họ cũng không lùi bước. Họ thích đón nhận thách thức mới. Nếu để họ sống theo cách họ lựa chọn thì sẽ khiên họ hứng thú vô cùng.

Tuổi Mậu Dần - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi  Mậu Dần - Mạng Nam

Tuổi Mậu Dần - Mạng nữ
Tuổi Bính Dần - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Bính Dần - Mạng nam


 Tuổi Bính Dần - Mạng nữTuổi Giáp Dần - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Giáp Dần - Mạng nam


 Tuổi Giáp Dần - Mạng nữTuổi Nhâm Dần - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Nhâm Dần - Mạng nam

Tuổi Nhâm Dần - Mạng nữ

Tuổi Canh Dần - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Canh Dần - Mạng nam

Tuổi Canh Dần - Mạng nữ