Tử vi tuổi HỢI năm 2015Tuổi Hợi gồm: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi và Quý Hợi. Người tuổi Hợi cương nghị trầm tính, chất phác lương thiện, ngây thơ lãng mạn, không câu nệ chi tiết nhỏ. Họ biết đối nhân xử thế, quang minh chính đại, cảm giác về chính nghĩa mạnh mẽ, ứng xử khôn khéo, khoan dung độ lượng, nhân duyên rất tốt. Dưới đây là tử vi chi tiết cho từng tuổi Hợi, cả nam mạng và nữ mạng:

Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm 2015

Tuổi Ất Hợi - mạng Nam

Tuổi Ất Hợi - mạng NữTử vi tuổi Đinh Hợi trong năm 2015

Tuổi Đinh Hợi - mạng Nam

Tuổi Đinh Hợi - mạng Nữ
Tử vi tuổi Kỷ Hợi trong năm 2015

Tuổi Kỷ Hợi - mạng Nam


Tuổi Kỷ Hợi - mạng Nữ

 

Tử vi tuổi Tân Hợi trong năm 2015

Tuổi Tân Hợi - mạng Nam

 

Tuổi Tân Hợi - mạng Nữ


Tử vi tuổi Quý Hợi trong năm 2015

Tuổi Qúy Hợi - mạng Nam

 

Tuổi Qúy Hợi - mạng Nữ