Tử vi tuổi Mùi năm 2015



Tuổi mùi  gồm: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân MùiQuý Mùi.  Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, ngoài nhu trong cương, đa sầu đa cảm, nhu mì, hay suy nghĩ. Họ thẳng thắn, biêt cảm thông, hoà đồng, chăm lao động, họ làm gì cũng đều khiến người khác thấy tin tưởng, đôi lúc chủ quan cố chấp, thích sắc thái thần bí người tuổi Mùi có khát vọng mãnh liệt, có chí tiến thủ, giỏi giao tiếp, quan hệ rộng. Họ khảng khái, khi bạn bè gặp khó khăn, họ tuyệt đối không "thấy chết mà bỏ đi". Bản chất cua họ tốt, lương thiện, thường sống tốt với mọi người. Họ hiểu rằng phải tiết kiệm, không được tiêu hoang bừa bãi.


Tân Mùi - Tử vi năm  2015 (Ất Mùi)


Tuổi Tân Mùi - mạng Nam


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015

Tuổi Tân Mùi - mạng Nữ


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015

Kỷ Mùi - Tử vi năm  2015 (Ất Mùi)

Tuổi Kỷ Mùi - mạng Nam


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015

Tuổi Kỷ Mùi - mạng Nữ


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015

Đinh Mùi - Tử vi năm  2015 (Ất Mùi)

Tuổi Đinh Mùi - mạng Nam


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015

Tuổi Đinh Mùi - mạng Nữ


tử vi tuổi mùi năm 2015

 tử vi tuổi mùi năm 2015


Ất Mùi - Tử vi năm  2015 (Ất Mùi)

Tuổi Ất Mùi - mạng Nam


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015

Tuổi Ất  Mùi - mạng Nữ


tử vi tuổi mùi năm 2015
 tử vi tuổi mùi năm 2015