Tử vi tuổi Ngọ năm 2015Tuổi Ngọ gồm: Canh Ngọ, Giáp Ngọ , Bính Ngọ , Mậu Ngọ , Nhâm Ngọ.  Người tuổi Ngọ tình tính phóng khoáng, thẳng thắn, nhiệt tình, suy nghĩ nhạy bén, giỏi quan sát, có tài ăn nói, quan niệm về nhân sinh lạc quan. Họ có tài bẩm sinh, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh. Người tuổi Ngọ làm việc tích cực, phản ứng tốt, đã nói là làm không chịu thất bại. Họ quan tâm tới người khác, biết đối nhân xử thế, khảng khái giao tiếp rộng, song không bao giờ dựa dẫm bạn bè quá mức.Tuổi Canh Ngọ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Canh Ngọ - Mạng Nam


Tuổi Canh Ngọ - Mạng Nữ


Tuổi Mậu Ngọ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Mậu Ngọ - Mạng Nam

Tuổi Mậu Ngọ - Mạng Nữ

Tuổi Bính Ngọ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Bính Ngọ - Mạng Nam

Tuổi Bính Ngọ - Mạng Nữ

Tuổi Giáp Ngọ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Giáp Ngọ - Mạng Nam

Tuổi Giáp Ngọ - Mạng Nữ