Tử vi tuổi Thân năm 2015Tuổi Thân gồm:  Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân và Nhâm Thân. Người tuổi Thân thông minh lanh lợi, tài giỏi hơn người. Họ hoạt bát hiếu động, phản ứng nhanh, biết nắm bắt thời cơ, ý chí kiên định, niềm tin vững vàng, ý thức cạnh tranh mạnh mẽ. Họ thông minh và tài giỏi, tính toán khôn khéo, đầu óc tỉnh táo. Họ đa tài đa nghệ, cảm nhận tốt, ăn nói hài ước, giỏi ứng phó, có sách lược rõ ràng, làm việc chín chắnNhân Thân - tử vi 2015 (Ất Mùi)


Tuổi Nhân Thân - mạng Nam


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Tuổi Nhân Thân - mạng Nữ


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Canh Thân - tử vi 2015 (Ất Mùi)

Tuổi Canh Thân - mạng Nam


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Tuổi Canh Thân - mạng Nữ


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Mậu Thân - tử vi 2015 (Ất Mùi)

Tuổi Mậu Thân - mạng Nam


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Tuổi Mậu Thân - mạng Nữ


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Bính Thân - tử vi 2015 (Ất Mùi)

Tuổi Bính Thân - mạng Nam


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015

Tuổi Bính Thân - mạng Nữ


tử vi tuổi thân năm 2015
 tử vi tuổi thân năm 2015