Tử vi tuổi Tuất năm 2015Tuổi Tuất gồm: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất và Nhâm Tuất. Người tuổi Tuất thẳng thắn, thành thực, lanh lợi, khiêm tốn chất phác, trong sáng lương thiện, phân biệt rõ phải trái, phán xét công minh. Họ hào hiệp, chuộng nghĩa khí, biết cách đối nhân xử thế, trung thực với bạn bè. Họ thẳng thắn trong lời nói và việc làm, trực giác sáng suốt, làm việc tinh tế, có thể nhìn nhận cuộc đời một cách lý trí. Họ làm việc chăm chỉ, cẩn thận nên có thể thu được thành tích. Quan điểm của họ vững vàng, họ không dễ nghe theo ý kiến của người khác.


Tử vi tuổi Giáp Tuất trong năm 2015

Tuổi Giáp Tuất - mạng Nam

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tuổi Giáp Tuất - mạng Nữ

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm 2015

Tuổi Nhâm Tuất - mạng Nam

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tuổi Nhâm Tuất - mạng Nữ

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tử vi tuổi Canh Tuất trong năm 2015

Tuổi Canh Tuất - mạng Nam

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tuổi Canh Tuất - mạng Nữ

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tử vi tuổi Mậu Tuất trong năm 2015

Tuổi Mậu Tuất - mạng Nam

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tuổi Mậu Tuất - mạng Nữ

tử vi tuổi tuất năm 2015
tử vi tuổi tuất năm 2015

Tử vi tuổi Bính Tuất trong năm 2015

Tuổi Bính Tuất - mạng Nam

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015

Tuổi Bính Tuất - mạng Nữ

tử vi tuổi tuất năm 2015
 tử vi tuổi tuất năm 2015