Tử vi tuổi Tỵ năm 2015


Tuổi Tỵ gồm: Ất Tỵ , Đinh Tỵ , Kỷ Tỵ , Tân TỵQuý Tỵ.  Người tuổi Tỵ thần bí lãng mạn, xử lý mọi chuyện khéo léo, trầm tính, cử chỉ nho nhã, giỏi ăn nói. Họ thích suy nghĩ, thông minh song khôn khéo, vui buồn thất thường. Họ thường làm việc theo phán đoán của mình, không nghe theo lời khuyên của người khác. Họ rất có tinh thần trách nhiệm và có mục tiêu rõ ràng. Họ kiên cường, có chí tiến thủ. Người tuổi Tỵ hiểu rõ năng lực của mình, song không bao giờ khoe khoang về tài năng mà âm thầm tiến bước theo kế hoạch đã định. Trong lúc khó khăn, họ vẫn tỏ ra vững vàng, không chùn bước.

Tuổi Kỷ Tỵ - Tử vi năm 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Kỷ Tỵ - Mạng Nam

Tuổi Kỷ Tỵ - Mạng Nữ

Tuổi Đinh Tỵ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Đinh Tỵ - Mạng Nam

Tuổi Đinh Tỵ - Mạng Nữ

Tuổi Ất Tỵ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Ất Tỵ - Mạng Nam

Tuổi Ất Tỵ - Mạng Nữ

Tuổi Quý Tỵ - Tử vi 2015 ( Ất Mùi )

Tuổi Quý Tỵ - Mạng Nam


Tuổi Quý Tỵ - Mạng Nữ